บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

 

บ่อน้ำพุร้อน อ.ดอยสะเก็ด


 

 - บ่อน้ำพุร้อน อ.ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ห่างจาก The Postcard Resort ประมาณ 700 เมตร 

   บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เกิดอยู่ในที่ราบลุ่มตะกอนน้ำพา ที่เป็นนาข้าว ระหว่างหุบเขา เกิดเป็น 2 กลุ่มห่างกันประมาณ 400 เมตร

 

Visitors: 644,601